Giỏ hàng

ĐÈN LED CHỐNG CHÁY NỔ TKD

-29%
4,138,200₫ 5,808,000₫
-42%
17,696,250₫ 30,492,000₫
-38%
4,519,350₫ 7,260,000₫
-40%
7,731,900₫ 12,850,200₫
-50%
8,820,900₫ 17,496,600₫
-62%
5,009,400₫ 13,140,600₫
-57%
6,534,000₫ 15,318,600₫
-30%
4,846,050₫ 6,897,000₫
-25%
2,559,150₫ 3,412,200₫
-51%
Giảm 6,243,600₫

Đèn LED chống nổ TKD EPTL1

5,880,600₫ 12,124,200₫

Các tai nạn trong cháy nổ thường gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cả về người và của. An toàn phòng chống cháy nổ là điều rất cần thiết đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào nhằm bảo vệ nhằm bảo vệ tài sản của công ty, đảm bào sức khỏe của người lao động và khách hàng.
Để hạn chế về các thiệt hại nêu trên, ngày nay chúng ta có nhiều cách khác nhau và trên thị hiện nay xuất hiện một loại thiết bị hỗ trợ đó đèn LED chống cháy nổ TKDĐÈN LED CHỐNG CHÁY NỔ TKD Có đầy đủ các tiêu chuẩn chống cháy nổ do các cơ quan PCCC như: Exd IIC T6, dùng chiếu sáng cho các khu vực Chuyên dụng về an toàn phòng chống cháy nổ, những khu vực nguy hiểm thuộc nhóm Zone 1 Zone 2 nhóm A, B, C Và D

0943500800